Kontrole i audyty

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

Z polecenia Burmistrza Naszego Miasta przeprowadzona została kontrola realizacji planu dochodów i wydatków w 2013 r.

Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadziła w Naszej Przykładowej Instytucji dniach 25-31 października kontrolę w zakresie dokumentacji wypadków przy pracy.

Dyrektor Naszej Przykładowej Instytucji w wystąpieniu pokontrolnym do Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił stan realizacji zalecen pokontrolnych.

Podkategorie